Ako voliš svog psa, kuhaj mu i liječi ga kod doktora za ljude

175
Ako voliš svog psa, kuhaj mu i liječi ga kod doktora za ljude
Revolucija iz kreveta ne snosi odgovornost za izrečeno u komentarima