Koliko je zabavno biti u vezi s čovjekom koji ima dijete?

595
Koliko je zabavno biti u vezi s čovjekom koji ima dijete?
Revolucija iz kreveta ne snosi odgovornost za izrečeno u komentarima